Nordisk Sang
Hvide Sande & Vedersø
14. - 17. september
2017
Historien
 Late Summer Festival 2016 Forord Late Summer Festival 2016 blev fire forrygende dage i Vestjylland. Fire dage, der fyldte Danmarks forblæste forpost mod vest med klassiske toner og skøn musik på et meget højt plan. Og Vestjylland selv viste sig fra sin smukkeste side, med et sensommervejr der var som bestilt til lejligheden. Musikken strømmede ud fra koncertstederne fra morgen til aften, ja til langt ud på natten. Og publikum strømmede ind i de smukke bygninger, der utraditionelt dannede rammen om Late Summer Festival. Men at alt dette kunne gå op i en højere og meget æstetisk enhed, beroede på en lang række fonde, organisationer, erhvervsdrivende og privatpersoner, der valgte der valgte at gå ind i projektet med økonomi, frivillige hænder og støtte på anden vis. Derfor skal der lyde en stor og hjertelig tak til de støttegivere der troede på værdien af projektet, og fandt det værd at støtte: Kulturudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune Holmsland Klit Turistforening A.P. Møller & Hustru Chastine Mc.Kinney Møllers Fond til almene formål Oticon Fonden Augustinus Fonden Statens Kunstfond S.A. Skaks Fond Aage og Johanne Louis-Hansens Fond Edition Borup Jørgensen Stine C Solistforeningen af 1921 Dansk Solistforbund Stor tak til vore samarbejdspartnere der stillede lokaler, personale m.m. til rådighed for koncerterne: Helligåndskirken i Hvide Sande Menighedshuset i Hvide Sande Haurvig Kirke Lyngvig Fyr og Kaj Munks Præstegård v. Ringkøbing-Skjern Museum Ringkøbing Rådhus Vestjyllands Kunstpavillon Restaurant under Broen, Hvide Sande Anker Fjord Hospice Stor tak til Turistkontorene i Hvide Sande og Ringkøbing samt Vestjysk Bank for at stå for billetsalget. Og en venlig tanke til Dagbladet Ringkøbing-Skjern, der på smukkeste vis dækkede Festival´en. Sidst men ikke mindst et rungende TAK til de frivillige der trofast bistod med stort og småt praktisk arbejde før og under festival´en. Uden jer var det aldrig gået.
Beskrivelse af – og mål for Late Summer Festival Late Summer Festival (LSF) er en klassisk musikfestival af høj kvalitet med internationale professionelle musikere. Den blev afholdt første gang i København 2014 med stor succes. Idéen med at flytte den vestpå til landets yderkant opstod, da Hvide Sande Masterclass efter 10 forrygende år valgte at holde et års pause. Et ønske om at udfylde hullet og sikre en konstant strøm af klassiske musiktilbud til et område, der normalt ikke har det store udvalg på denne front, satte sving i organiseringen. Forskellene på Masterclass´en og LSF er flere: Masterclass´en er et kursustilbud på højt niveau til unge talenter fra hele verden. De er afhængige af indkvartering og forplejning i den uge Masterclass´en varer, og af at have mentorer og øvelokaler til rådighed. Masterclass´en er derfor centreret om Hvide Sande og opland. Der er indlagt åbne Masterclass´es og koncerter, så det også er et tilbud til publikum. LSF var ikke et kursustilbud til unge musikere, men et tilbud til Vestjyderne og turister i området; at opleve klassisk musik af høj kvalitet i deres eget nærområde. Festival´en kunne derfor bredes ud over et langt større geografisk område og indtage en række utraditionelle koncertsteder. Festival´ens metamål var, at bidrage til at mindske uligheden på den kulturelle front i Danmark. Organisationen Organisationen blev sammensat af en kunstneriske ledelse, der bestod af Anette og Helge Slaatto, der er professionelle og erfarne musikere på den internationale musikscene. Derudover har begge et årelangt virke som undervisere og mentorer for den næste generation af klassiske musikere. Ydermere har de stor erfaring med at arrangere koncerter, og Anette Slaatto er indehaver af foreningen ”Klanghjulet”, der arrangerer koncertrækker. De har derfor et bredt netværk og stor indsigt, som sætter dem i stand til at sammensætte et varieret program med musikere på højt internationalt niveau. Dette var en unik chance for en mindre musikfestival i et af Danmarks yderste landdistriktsområder. Som projektleder blev valgt en lokal og erfaren projektleder, der tilmed selv er aktiv klassisk sanger. Dette betød god kontakt til- og viden om lokalområdet, dets muligheder og udfordringer, samt kendskab til præmisser og behov i f.h.t. afholdelse af professionelle klassiske koncerter. Den valgte kombination af kunstnerisk ledelse og projektledelse betød et godt samspil mellem den internationale klassiske musikscene og det lille lokalsamfund, samt en uddelegering af hovedansvar og opgaver, der sikrede know-how på alle planer, og dermed maksimal chance for et lykkeligt udfald. Økonomi Som ved stort set alle kunst- og kulturarrangementer, var LSF afhængig af fonde og sponsorer. Der blev derfor initieret en intens fundraising. Idet arbejdet først blev igangsat marts 2016, var der behov for at samarbejde med en professionel fundraiser, ligesom også projektleder gik ind i dette arbejde. Sidstnævnte tog sig primært af ansøgninger til lokale og mindre fonde og sponsorer. Støtteforeningen til det lokale Hospice i Hvide Sande, købte en koncert, og de øvrige udvalgte koncertlokaliteter, stillede lokaler og personale gratis til rådighed. Det lokale turistbureau samt Vestjysk Bank indvilligede i at stå for billetsalget. Adskillige frivillige fra Hvide Sande Masterclass meldte sig til praktiske opgaver. Dermed var en række ellers omkostningstunge poster løst ved frivillighed. På grund af den forholdsvis sene opstart af planlægningsarbejdet stod fundraising på til det sidste. Ved opstart af selve festival´en d. 15. september havde organisationen ikke fået svar fra alle fonde. Derfor blev ledelsen op til premieren nødt til at revidere den oprindelige markedsføringsplan mht. annoncering i lokale og regionale aviser og ugeblade. Der blev i stedet annonceret via hjemmeside og Facebook, ved hjælp af koncertstederne, deres organisation og informationskanaler samt ved hjælp af gratis platforme såsom Kultunaut og Hvide Sande NU. Eneste betalte annoncering blev i Magasinet Vestkysten, der udkommer hver 3. måned og bliver husstandsomdelt til både fastboende og ferieboliger langs kysten fra Thyborøn til Varde. Der blev fremstillet og ophængt plakater/flyers på koncertstederne, i butikker og offentlige steder som biblioteker og rådhus m.m., samt skilte til opsætning på byporte og sluseporte. Den anden ukendte faktor, entréindtægterne, skulle på trods af manglende annoncering i medierne, vise sig at blive tilfredsstillende for en klassisk koncertrække i Vestjylland. Ved rapportens afslutning resterer stadig et mindre minus på budgettet, der beløb sig til 32.406 kr., men der afventes svar på støtte fra endnu en fond. Festival´en Festival´en fandt sted i dagene 15. – 18. september og tilbød 9 koncerter og et event. Koncertstederne spredte sig fra Haurvig kirke syd for Hvide Sande, over Hvide Sande og nordpå til Lyngvig Fyr, Kaj Munks Præstegård i Vedersø, samt til Rådhussalen i Ringkøbing og Vestjyllands Kunstpavillon i øst. Også ensemblernes sammensætning og programmerne var stærkt varierede. Eksempelvis åbningskoncerten, hvor Den Danske Strygekvartet fik taget på den fyldte kirke til at løfte sig med deres fortolkninger af nordisk folkemusik i første halvdel. I anden afdeling delte disse verdensstjerner scenen med 4 unge talenter fra Hvide Sande Masterclass i Mendelsohns oktet i Es dur opus 20 for strygere. På denne måde fik næste generation af musikere lejlighed til at yde deres ypperste i samspil med 4 virkeligt garvede og super professionelle musikere. Under temaet ”Et vindue mod Norden” var de nordiske toner naturligt fremherskende under hele festivalen. Repertoiret bredte sig fra gammel til helt ny musik, og festival´en kunne præsentere ikke mindre end to ur-opførsler. Den ene skrevet af festivalkomponisten, Kuno Kjærbye specifikt til Lyngvig Fyr og dets helt unikke akustik, hvor også uropførelsen fandt sted. Generelt var festival´en rigtig godt besøgt, og både publikum og den lokale presse var begejstret. De to natlige meditationskoncerter var dog ringere besøgt end de fleste andre, formentlig på grund af det sene tidspunkt. De to koncerter i Hvide Sande Kirke, koncerterne på Anker Fjord Hospice samt Kaj Munks Præstegård, var stort set udsolgt. Blandt samtidskunstneren Søren Jensens værker i Vestjyllands Kunstpavillon fyldte de 30 fremmødte pænt op i salen. På ”Restaurant Under Broen” nød 34 gæster musikalske Tapas med unge talenter fra Hvide Sande Masterclass søndag middag. Arrangementet blev afrundet og ført videre over i den afsluttende festkoncert i Hvide Sande Kirke med aktionskunstneren Martin Slaatto, der førte an i sin egen musikalske og festlige specialitet ”Transporteringsdans” igennem Hvide Sandes gader.

Lyngvig Fyr i solnedgang

Den Danske Strygekvartet under åbningskoncerten i Helligåndskirken, Hvide Sande

Haurvig kirke

Mina Lee og Risa Adachi under koncerten i Vestjyllands Kunstpavillon

Festival´ens kunstneriske ledelse og initiativtagere:

Anette & Helge Slaatto

Vestjyllands Kunstpavillon, Videbæk

Borgm Iver Enevoldsen holdt åbningstale

 

Foto: My Bergholt

Foto: My Bergholt

Foto: My Bergholt

Nordisk Sang
2017
14. - 17. september
Hvide Sande & Vedersø
Historien
 Late Summer Festival 2016 Forord Late Summer Festival 2016 blev fire forrygende dage i Vestjylland. Fire dage, der fyldte Danmarks forblæste forpost mod vest med klassiske toner og skøn musik på et meget højt plan. Og Vestjylland selv viste sig fra sin smukkeste side, med et sensommervejr der var som bestilt til lejligheden. Musikken strømmede ud fra koncertstederne fra morgen til aften, ja til langt ud på natten. Og publikum strømmede ind i de smukke bygninger, der utraditionelt dannede rammen om Late Summer Festival. Men at alt dette kunne gå op i en højere og meget æstetisk enhed, beroede på en lang række fonde, organisationer, erhvervsdrivende og privatpersoner, der valgte der valgte at gå ind i projektet med økonomi, frivillige hænder og støtte på anden vis. Derfor skal der lyde en stor og hjertelig tak til de støttegivere der troede på værdien af projektet, og fandt det værd at støtte: Kulturudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune Holmsland Klit Turistforening A.P. Møller & Hustru Chastine Mc.Kinney Møllers Fond til almene formål Oticon Fonden Augustinus Fonden Statens Kunstfond S.A. Skaks Fond Aage og Johanne Louis-Hansens Fond Edition Borup Jørgensen Stine C Solistforeningen af 1921 Dansk Solistforbund Stor tak til vore samarbejdspartnere der stillede lokaler, personale m.m. til rådighed for koncerterne: Helligåndskirken i Hvide Sande Menighedshuset i Hvide Sande Haurvig Kirke Lyngvig Fyr og Kaj Munks Præstegård v. Ringkøbing-Skjern Museum Ringkøbing Rådhus Vestjyllands Kunstpavillon Restaurant under Broen, Hvide Sande Anker Fjord Hospice Stor tak til Turistkontorene i Hvide Sande og Ringkøbing samt Vestjysk Bank for at stå for billetsalget. Og en venlig tanke til Dagbladet Ringkøbing-Skjern, der på smukkeste vis dækkede Festival´en. Sidst men ikke mindst et rungende TAK til de frivillige der trofast bistod med stort og småt praktisk arbejde før og under festival´en. Uden jer var det aldrig gået.
Beskrivelse af – og mål for Late Summer Festival Late Summer Festival (LSF) er en klassisk musikfestival af høj kvalitet med internationale professionelle musikere. Den blev afholdt første gang i København 2014 med stor succes. Idéen med at flytte den vestpå til landets yderkant opstod, da Hvide Sande Masterclass efter 10 forrygende år valgte at holde et års pause. Et ønske om at udfylde hullet og sikre en konstant strøm af klassiske musiktilbud til et område, der normalt ikke har det store udvalg på denne front, satte sving i organiseringen. Forskellene på Masterclass´en og LSF er flere: Masterclass´en er et kursustilbud på højt niveau til unge talenter fra hele verden. De er afhængige af indkvartering og forplejning i den uge Masterclass´en varer, og af at have mentorer og øvelokaler til rådighed. Masterclass´en er derfor centreret om Hvide Sande og opland. Der er indlagt åbne Masterclass´es og koncerter, så det også er et tilbud til publikum. LSF var ikke et kursustilbud til unge musikere, men et tilbud til Vestjyderne og turister i området; at opleve klassisk musik af høj kvalitet i deres eget nærområde. Festival´en kunne derfor bredes ud over et langt større geografisk område og indtage en række utraditionelle koncertsteder. Festival´ens metamål var, at bidrage til at mindske uligheden på den kulturelle front i Danmark. Organisationen Organisationen blev sammensat af en kunstneriske ledelse, der bestod af Anette og Helge Slaatto, der er professionelle og erfarne musikere på den internationale musikscene. Derudover har begge et årelangt virke som undervisere og mentorer for den næste generation af klassiske musikere. Ydermere har de stor erfaring med at arrangere koncerter, og Anette Slaatto er indehaver af foreningen ”Klanghjulet”, der arrangerer koncertrækker. De har derfor et bredt netværk og stor indsigt, som sætter dem i stand til at sammensætte et varieret program med musikere på højt internationalt niveau. Dette var en unik chance for en mindre musikfestival i et af Danmarks yderste landdistriktsområder. Som projektleder blev valgt en lokal og erfaren projektleder, der tilmed selv er aktiv klassisk sanger. Dette betød god kontakt til- og viden om lokalområdet, dets muligheder og udfordringer, samt kendskab til præmisser og behov i f.h.t. afholdelse af professionelle klassiske koncerter. Den valgte kombination af kunstnerisk ledelse og projektledelse betød et godt samspil mellem den internationale klassiske musikscene og det lille lokalsamfund, samt en uddelegering af hovedansvar og opgaver, der sikrede know-how på alle planer, og dermed maksimal chance for et lykkeligt udfald. Økonomi Som ved stort set alle kunst- og kulturarrangementer, var LSF afhængig af fonde og sponsorer. Der blev derfor initieret en intens fundraising. Idet arbejdet først blev igangsat marts 2016, var der behov for at samarbejde med en professionel fundraiser, ligesom også projektleder gik ind i dette arbejde. Sidstnævnte tog sig primært af ansøgninger til lokale og mindre fonde og sponsorer. Støtteforeningen til det lokale Hospice i Hvide Sande, købte en koncert, og de øvrige udvalgte koncertlokaliteter, stillede lokaler og personale gratis til rådighed. Det lokale turistbureau samt Vestjysk Bank indvilligede i at stå for billetsalget. Adskillige frivillige fra Hvide Sande Masterclass meldte sig til praktiske opgaver. Dermed var en række ellers omkostningstunge poster løst ved frivillighed. På grund af den forholdsvis sene opstart af planlægningsarbejdet stod fundraising på til det sidste. Ved opstart af selve festival´en d. 15. september havde organisationen ikke fået svar fra alle fonde. Derfor blev ledelsen op til premieren nødt til at revidere den oprindelige markedsføringsplan mht. annoncering i lokale og regionale aviser og ugeblade. Der blev i stedet annonceret via hjemmeside og Facebook, ved hjælp af koncertstederne, deres organisation og informationskanaler samt ved hjælp af gratis platforme såsom Kultunaut og Hvide Sande NU. Eneste betalte annoncering blev i Magasinet Vestkysten, der udkommer hver 3. måned og bliver husstandsomdelt til både fastboende og ferieboliger langs kysten fra Thyborøn til Varde. Der blev fremstillet og ophængt plakater/flyers på koncertstederne, i butikker og offentlige steder som biblioteker og rådhus m.m., samt skilte til opsætning på byporte og sluseporte. Den anden ukendte faktor, entréindtægterne, skulle på trods af manglende annoncering i medierne, vise sig at blive tilfredsstillende for en klassisk koncertrække i Vestjylland. Ved rapportens afslutning resterer stadig et mindre minus på budgettet, der beløb sig til 32.406 kr., men der afventes svar på støtte fra endnu en fond. Festival´en Festival´en fandt sted i dagene 15. – 18. september og tilbød 9 koncerter og et event. Koncertstederne spredte sig fra Haurvig kirke syd for Hvide Sande, over Hvide Sande og nordpå til Lyngvig Fyr, Kaj Munks Præstegård i Vedersø, samt til Rådhussalen i Ringkøbing og Vestjyllands Kunstpavillon i øst. Også ensemblernes sammensætning og programmerne var stærkt varierede. Eksempelvis åbningskoncerten, hvor Den Danske Strygekvartet fik taget på den fyldte kirke til at løfte sig med deres fortolkninger af nordisk folkemusik i første halvdel. I anden afdeling delte disse verdensstjerner scenen med 4 unge talenter fra Hvide Sande Masterclass i Mendelsohns oktet i Es dur opus 20 for strygere. På denne måde fik næste generation af musikere lejlighed til at yde deres ypperste i samspil med 4 virkeligt garvede og super professionelle musikere. Under temaet ”Et vindue mod Norden” var de nordiske toner naturligt fremherskende under hele festivalen. Repertoiret bredte sig fra gammel til helt ny musik, og festival´en kunne præsentere ikke mindre end to ur-opførsler. Den ene skrevet af festivalkomponisten, Kuno Kjærbye specifikt til Lyngvig Fyr og dets helt unikke akustik, hvor også uropførelsen fandt sted. Generelt var festival´en rigtig godt besøgt, og både publikum og den lokale presse var begejstret. De to natlige meditationskoncerter var dog ringere besøgt end de fleste andre, formentlig på grund af det sene tidspunkt. De to koncerter i Hvide Sande Kirke, koncerterne på Anker Fjord Hospice samt Kaj Munks Præstegård, var stort set udsolgt. Blandt samtidskunstneren Søren Jensens værker i Vestjyllands Kunstpavillon fyldte de 30 fremmødte pænt op i salen. På ”Restaurant Under Broen” nød 34 gæster musikalske Tapas med unge talenter fra Hvide Sande Masterclass søndag middag. Arrangementet blev afrundet og ført videre over i den afsluttende festkoncert i Hvide Sande Kirke med aktionskunstneren Martin Slaatto, der førte an i sin egen musikalske og festlige specialitet ”Transporteringsdans” igennem Hvide Sandes gader.
Vestjyllands Kunstpavillon, Videbæk